CENNIK

Opłaty za usługi zlecone mojej firmie  ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem .
Uzależnione są m. in. od następujących czynników:

  • specyfikacji działalności;
  • zasięgu działalności: kraj, Unia Europejska, inne;
  • rodzaju ewidencji księgowych;
  • ilości  dokumentów oraz ilości pozycji w dokumentach
  • liczby zatrudnionych itp.


Pod pojęciem dokumenty księgowe rozumiem każdy dokument, który wymaga rejestracji dla celów podatkowych – faktury, rachunki, paragony fiskalne, listy płac, deklaracje ZUS, dokumenty wewnętrzne PK,  dokumenty rozliczeniowe  dla dostaw unijnych, wyciągi bankowe w PLN oraz walutowe, raporty kasowe, dokumenty magazynowe itp.


Script logo