OFERTA

Firma J&P świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe, kierując ofertę do spółek prawa handlowego i cywilnych, a także osób fizycznych, zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej. Zajmuje się pełną księgowością, księgami przychodów i rozchodów.

 • USŁUGI KSIĘGOWE

  PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH:

  • Księgi rachunkowe spółek prawa handlowego,
  • Książki przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT; sporządzanie, weryfikacja  i wysyłanie elektronicznie deklaracji VAT oraz JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego)
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Sporządzanie ewidencji i deklaracji do systemu INTRASTAT
  • Sporządzanie sprawozdań rocznych,
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS,
  • Rozliczenia roczne dla osób fizycznych.

  DODATKOWE USŁUGI:

  • Wyprowadzanie zaległości,
  • Opracowanie zakładowego planu kont,
  • Opracowanie polityki rachunkowości,
  • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
  • Opracowanie instrukcji kasowej,
  • Reprezentowanie klienta- pełnomocnictwo,
  • Usługi organizacyjno - prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania,
  • Sporządzanie zestawień i analiz finansowych,
  • Wystawianie rachunków, faktur VAT, oraz dokumentów korygujących sprzedaż,
  • Inne

   

 • USŁUGI KADROWO – PŁACOWE

  Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa.
  Podjęcie współpracy z moją firmą spowoduje, że wszystkie obowiązki nałożone na pracodawcę a wynikające z Kodeksu Pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą realizowane w sposób rzetelny i profesjonalny.

   

  USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA ROZLICZEŃ PŁACOWYCH, ZUS:

  • Sporządzanie list płac,
  • Obsługa umów cywilno - prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • Rozliczenia z ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK, elektroniczna wysyłka deklaracji,
  • Rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji PIT-4R
  • Sporządzanie różnych dokumentów na potrzeby ZUS,
  • Sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców, itp.
  • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
  • Drukowanie informacji ZUS RMUA dla pracowników.

   USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI KADROWEJ:

  • Zakładanie teczek osobowych pracowników oraz ich prowadzenie,
  • Kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów pracownika,
  • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń itp.,
  • Kontrola terminów badań lekarskich, szkoleń BHP, itp.,
  • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS i ich wysyłka,
  • Wyrejestrowywanie pracowników ZUS , wysyłka deklaracji,
  • Kontrola ewidencji czasu pracy,
  • Wystawianie świadectw pracy.

   

Script logo