USŁUGI KSIĘGOWE

 

 

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH:

 • Księgi rachunkowe spółek prawa handlowego,
 • Książki przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie ewidencji i deklaracji do systemu INTRASTAT
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • Rozliczenia roczne dla osób fizycznych.

DODATKOWE USŁUGI:

 • Wyprowadzanie zaległości,
 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie polityki rachunkowości,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Opracowanie instrukcji kasowej,
 • Reprezentowanie klienta- pełnomocnictwo,
 • Usługi organizacyjno - prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania,
 • Sporządzanie zestawień i analiz finansowych,
 • Wystawianie rachunków, faktur VAT, oraz dokumentów korygujących sprzedaż,
 • Inne
Script logo